ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงาน 
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลากับ ม.ทักษิณ
>>เดือน เมษายน


#วิทยาเขตพัทลุง
เชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 และนิสิตที่ตกค้างกิจกรรม สมัครกิจกรรม "คิดเก่ง-จำดี" จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 1 เม.ย.60 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รับนิสิต 700 คน เปิดระบบแสกนลายนิ้วมือ 07:30-08:45 น. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค.60 คลิกดู ประกาศ ***มีปัญหาในการลงทะเบียนติดต่อเจ้าหน้าที่ ห้องหลักสูตรฯพะยอม 2

                                       ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                       กำหนดปฏิทินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2559
          สำหรับเทอมนี้ มีกิจกรรมให้นิสิตเลือกเข้าร่วม(จัดโดยหลักสูตรฯ) เพียง 4 กิจกรรม
                    คลิกดูรายละเอียด ------>  ปฏิทินกิจกรรม 2-2559

Download แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
*ใช้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ตามที่หลักสูตรฯประกาศให้นำมานับชั่วโมงกิจกรรมได้*

#วิทยาเขตพัทลุง
เชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 และนิสิตที่ตกค้างกิจกรรม สมัครกิจกรรม "คิดเก่ง-จำดี" จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 1 เม.ย.60 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รับนิสิต 700 คน เปิดระบบแสกนลายนิ้วมือ 07:30-08:45 น. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค.60 คลิกดู ประกาศ ***มีปัญหาในการลงทะเบียนติดต่อเจ้าหน้าที่ ห้องหลักสูตรฯพะยอม 2

                                    ภารกิจวินัยนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
                                             ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย
                                                        โครงการ "พัฒนาวินัยนิสิต"
                                               ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
                                            วันพุธ ที่ 29 มี.ค. 60  เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                 ณ ห้องเรียน 15403 ชั้น 4 อาคาร 15
                                                            การแต่งกาย : ชุดนิสิต 
                                                          คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

                                        ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                       กำหนดปฏิทินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2559
          สำหรับเทอมนี้ มีกิจกรรมให้นิสิตเลือกเข้าร่วม(จัดโดยหลักสูตรฯ) เพียง 4 กิจกรรม
                    คลิกดูรายละเอียด ------>  ปฏิทินกิจกรรม 2-2559